رستوران چینی اژدهای طلایی

 

اینستاگرام

آدرس : خیابان شریعتی ـ پل رومی ـ ابتدای بلوار اندرزگو
تلفن : 22219036 - 22230292

مدیریت : 09127619011