منوی انگلیسی English Menu
 
خانه
سرویس
گالری
اینستاگرام
درباره ما
تماس با ما

 1

سوپ
پيش غذا
مرغ
گوشت
ميگو
ماهي
چاپسويي
سوپ نودل
برنج
ماكارونی سرخ كرده
نودل
لابستر
سوپ
 بالا
سوپ جوجه با قارچ
Code : 9
Price : 69
سوپ تخم مرغ و سبزيجات
Code : 10
Price : 69
سوپ ذرت
Code : 11
Price : 79
سوپ تند با گوشت گوساله و سبزيجات
Code : 12
Price : 99
سوپ وانتان
Code : 14
Price : 99
پيش غذا
 بالا
اسپرينگ رول
Code : 69
Price : 19
بال مرغ
Code : 70
Price : 99
كيمچي
Code : 250
Price : 169
مرغ
 بالا
مرغ سرخ كرده تكه اي
Code : 15
Price : 219
مرغ پفكي
Code : 16
Price : 219
مرغ خرد كرده با بامبو و سبزيجات
Code : 17
Price : 219
مرغ خرد كرده با سس تند و سبزيجات
Code : 18
Price : 199
مرغ خرد كرده با فلفل سبز
Code : 19
Price : 199
مرغ خرد كرده با قارچ و سبزيجات
Code : 20
Price : 199
مرغ خرد كرده با گردو و سبزيجات
Code : 21
Price : 219
مرغ خرد كرده با بادام و سبزيجات
Code : 22
Price : 219
مرغ خرد كرده با جوانه گندم
Code : 23
Price : 199
مرغ خرد كرده با قارچ چيني و سبزيجات
Code : 24
Price : 219
مرغ خرد كرده با سس ترش و شيرين و آناناس
Code : 43
Price : 199
گوشت گوساله
 بالا
گوشت گوساله با سس ترش و شيرين و آناناس
Code : 34
Price : 209
گوشت گوساله با پياز
Code : 44
Price : 209
گوشت گوساله با بامبو و سبزيجات
Code : 45
Price : 219
گوشت گوساله با فلفل سبز و سبزيجات
Code : 46
Price : 209
گوشت گوساله با قارچ و سبزيجات
Code : 47
Price : 209
گوشت گوساله با بادام و سبزيجات
Code : 48
Price : 219
گوشت گوساله با جوانه گندم
Code : 49
Price : 209
گوشت گوساله با سس تند و سبزيجات
Code : 50
Price : 209
گوشت گوساله با اسفناج و زنجبيل
Code : 51
Price : 209
گوشت گوساله و پیازچه
Code : 242
Price : 179
ميگو
 بالا
ميگو با سس ترش و شيرين و آناناس
Code : 25
Price : 369
ميگو سرخ كرده پفكي
Code : 26
Price : 369
ميگو با قارچ و سبزيجات
Code : 27
Price : 369
ميگو با فلفل سبز
Code : 28
Price : 369
ميگو با سس تند و سبزيجات
Code : 29
Price : 369
ميگو با سس صدف و سبزيجات
Code : 30
Price : 369
اردك سرخ كرده
Code : 31
Price : 319
ماهي
 بالا
ماهي با سس ترش و شيرين و آناناس
Code : 79
Price : 349
ماهي با سس تند و سير و سبزيجات
Code : 80
Price : 349
ماهي سرخ كرده پفكي
Code : 81
Price : 349
ماهي با قارچ و سس صدف
Code : 82
Price : 349
چاپسويي
 بالا
چاپسويي (با گوشت گوساله و مرغ سبزيجات)
Code : 78
Price : 219
سبزيجات (گوموكو)
Code : 83
Price : 89
چاپسويي گوشت گوساله و سبزيجات
Code : 220
Price : 219
سالاد اندونزي
Code : 257
Price : 89
سوپ نودل
 بالا
سوپ نودل با گوشت گوساله و مرغ و سبزيجات
Code : 57
Price : 219
سوپ نودل با گوشت گوساله و سبزيجات
Code : 58
Price : 209
سوپ نودل با مرغ و سبزيجات
Code : 59
Price : 209
سوپ نودل با سبزيجات
Code : 60
Price : 169
سوپ نودل با ميگو و سبزيجات
Code : 61
Price : 329
برنج
 بالا
برنج سرخ كرده با گوشت گوساله و پیازچه
Code : 63
Price : 169
برنج سرخ كرده با مرغ و پیازچه
Code : 64
Price : 149
برنج سرخ كرده با ميگو و پیازچه
Code : 65
Price : 329
برنج سرخ كرده با تخم مرغ و پیازچه
Code : 66
Price : 59
برنج سرخ كرده با گوشت گوساله و مرغ و پیازچه
Code : 67
Price : 169
برنج ساده
Code : 68
Price : 39
ماكارونی سرخ كرده
 بالا
ماكارونی كریسپی (سرخ كرده) با سبزيجات
Code : 520
Price : 169
ماكارونی كریسپی (سرخ كرده) با مرغ و سبزيجات
Code : 530
Price : 209
ماكارونی كریسپی (سرخ كرده) با گوشت گوساله و سبزيجات
Code : 540
Price : 209
ماكارونی كریسپی (سرخ كرده) باميگو و سبزيجات
Code : 550
Price : 329
ماكارونی كریسپی (سرخ كرده) با گوشت گوساله و مرغ و سبزيجات
Code : 560
Price : 219
نودل
 بالا
نودل با سبزيجات
Code : 52
Price : 169
نودل با مرغ و سبزيجات
Code : 53
Price : 209
نودل با گوشت گوساله و سبزيجات
Code : 54
Price : 209
نودل با ميگو و سبزيجات
Code : 55
Price : 329
نودل با گوشت گوساله و مرغ و سبزيجات
Code : 56
Price : 219
نودل خالي
Code : 246
Price : 65
لابستر
 بالا
لابستر با سس تند
Code : 84
Price : 760
لابستر با قارچ و سبزيجات
Code : 85
Price : 760
لابستر با سس ترش و شيرين
Code : 86
Price : 760