زمان به روز آوري : 1400/02/10 - 03:10

رستوران چینی

با کلیک روی عنوان هر ستون، آن گروه براساس ستون کلیک شده مرتب خواهد شد

سوپ

کدنام غذاقيمت (تومان)
9 سوپ جوجه با قارچ 39,000
10 سوپ تخم مرغ و سبزيجات 39,000
11 سوپ ذرت 39,000
12 سوپ تند با گوشت و سبزيجات 59,000
14 سوپ وانتان 3,900
237 سوپ تند باميگو 145,000
241 سوپ ذرت با مرغ 39,000

پيش غذا

کدنام غذاقيمت (تومان)
69 اسپرينگ رول 7,000
70 بال مرغ 79,000

کيمچي

کدنام غذاقيمت (تومان)
250 كيمچي 119,000

مرغ

کدنام غذاقيمت (تومان)
15 مرغ سرخ كرده تكه اي 149,000
16 مرغ پفكي 149,000
17 مرغ خرد كرده با بامبو و سبزيجات 169,000
18 مرغ خرد كرده با سس تند و سبزيجات 149,000
19 مرغ خرد كرده با فلفل سبز 149,000
20 مرغ خرد كرده با قارچ و سبزيجات 149,000
21 مرغ خرد كرده با گردو و سبزيجات 169,000
22 مرغ خرد كرده با بادام و سبزيجات 169,000
23 مرغ خرد كرده با جوانه گندم 149,000
24 مرغ خرد كرده با قارچ چيني و سبزيجات 169,000
43 مرغ با سس ترش و شيرين 149,000

بيف (گوساله گوشت )

کدنام غذاقيمت (تومان)
34 بيف با سس ترش و شيرين 159,000
44 بيف با پياز 159,000
45 بيف با بامبو و سبزيجات 179,000
46 بيف با فلفل سبز و سبزيجات 159,000
47 بيف با قارچ و سبزيجات 159,000
48 بيف با بادام وسبزيجات 179,000
49 بيف با جوانه گندم 159,000
50 بيف با سس تند وسبزيجات 159,000
51 بيف بااسفناج وزنجبيل 159,000
228 بيف و ميگو 199,000
242 مانگولين بيف 159,000

ميگو

کدنام غذاقيمت (تومان)
25 ميگو با سس ترش و شيرين 199,000
26 ميگو سرخ كرده پفكي 199,000
27 ميگو با قارچ وسبزيجات 199,000
28 ميگو با فلفل سبز 199,000
29 ميگو با سس تند و سبزيجات 199,000
30 ميگو با اويستر سس وسبزيجات 199,000
31 اردك سرخ كرده 159,000

ماهي

کدنام غذاقيمت (تومان)
79 ماهي با سس ترش و شيرين 179,000
80 ماهي با سس تند و سيروسبزيجات 179,000
81 ماهي سرخ كرده پفكي 179,000
82 ماهي با قارچ و اويستر سس 179,000

چاپسويي

کدنام غذاقيمت (تومان)
78 چاپسويي (با گوشت ومرغ سبزيجات) 169,000
83 سبزيجات (گوموكو) 89,000
220 چاپسويي گوشت وسبزيجات 139,000
233 چاپسويي بيف و مرغ وميگو و سبزيجات 179,000
234 چاپسويي بيف وميگو 179,000
257 سالاد اندونزي 49,000

سوپ نودل

کدنام غذاقيمت (تومان)
57 سوپ نودل با بيف و مرغ و سبزيجات 169,000
58 سوپ نودل بابيف وسبزيجات 159,000
59 سوپ نودل با مرغ و سبزيجات 159,000
60 سوپ نودل با سبزيجات 129,000
61 سوپ نودل با ميگو و سبزيجات 189,000
224 نودل سوپ ميكس و سبزيجات 189,000

منوي روز

کدنام غذاقيمت (تومان)
1 منوي كامل{سوپ تند واگرول و بيف فلفل سبز و مرغ ترش و شيرين و برنج سرخ كرده}225 290,000

برنج

کدنام غذاقيمت (تومان)
63 برنج سرخ كرده با بيف 59,000
64 برنج سرخ كرده با مرغ 49,000
65 برنج سرخ كرده با ميگو 99,000
66 برنج سرخ كرده با سبزيجات 29,000
67 برنج سرخ كرده با بيف و مرغ 69,000
68 برنج ساده 19,000
245 برنج سرخ كرده با ميكو و مرغ 75,000

نودل

کدنام غذاقيمت (تومان)
52 نودل سرخ كرده با سبزيجات 129,000
53 نودل سرخ كرده بامرغ وسبزيجات 159,000
54 نودل سرخ كرده بابيف وسبزيجات 159,000
55 نودل سرخ كرده باميگو وسبزيجات 189,000
56 نودل سرخ كرده با بيف و مرغ وسبزيجات 169,000
207 نودل بيف مرغ ميگو 189,000
223 نودل سرخ كرده با مرغ و ميگو 189,000
246 نودل خالي 49,000

لابستر

کدنام غذاقيمت (تومان)
84 لابستر با سس تند 550,000
85 لابستر با قارچ و سبزيجات 550,000
86 لابستربا سس ترش و شيرين 550,000

اگ فويونگ

کدنام غذاقيمت (تومان)
226 اگ فويونگ بيف وسبزيجات 129,000
227 اگ فويونگ مرغ و سبزيجات 135,000
231 اگ فويونگ ميگو وسبزيجات 159,000
232 اگ فويونگ با سبزيجات 79,000

نوشيدني

کدنام غذاقيمت (تومان)
107 زيتون 19,000
201 باواريا 22,000
202 دلستر 11,000
203 كوكاكولا 8,000
204 فانتا 8,000
205 اسپرايت 8,000
206 آب معدني 2,000
208 چاي 17,000
209 نسكافه 15,000
216 نوشابه خانواده 12,000
217 موهيتو 6,000
218 سيب زميني 30,000
219 آب پرتقال 39,000
243 آب هندوانه 19,000
247 اسفناج وسير قارچ چيني 50,000