زمان به روز آوري : 1399/03/20 - 20:23

رستوران چینی

با کلیک روی عنوان هر ستون، آن گروه براساس ستون کلیک شده مرتب خواهد شد

سوپ

کدنام غذاقيمت (تومان)
9 سوپ جوجه با قارچ 24,000
10 سوپ تخم مرغ و سبزيجات 24,000
11 سوپ ذرت 26,000
12 سوپ تند با گوشت و سبزيجات 28,000
14 سوپ وانتان 27,000
237 سوپ تند باميگو 75,000
241 سوپ ذرت با مرغ 31,000
244 سوپ قارچ و گوشت 25,000
254 سوپ قارچ و مرغ ونودل 30,000

پيش غذا

کدنام غذاقيمت (تومان)
69 اسپرينگ رول 5,000
70 بال مرغ 35,000

کيمچي

کدنام غذاقيمت (تومان)
250 كيمچي 65,000

مرغ

کدنام غذاقيمت (تومان)
15 مرغ سرخ كرده تكه اي 95,000
16 مرغ پفكي 95,000
17 مرغ خرد كرده با بامبو و سبزيجات 99,000
18 مرغ خرد كرده با سس تند و سبزيجات 95,000
19 مرغ خرد كرده با فلفل سبز 95,000
20 مرغ خرد كرده با قارچ و سبزيجات 95,000
21 مرغ خرد كرده با گردو و سبزيجات 99,000
22 مرغ خرد كرده با بادام و سبزيجات 99,000
23 مرغ خرد كرده با جوانه گندم 95,000
24 مرغ خرد كرده با قارچ چيني و سبزيجات 99,000
43 مرغ با سس ترش و شيرين 95,000
255 مرغ وميگو 115,000

بيف (گوساله گوشت )

کدنام غذاقيمت (تومان)
34 بيف با سس ترش و شيرين 95,000
44 بيف با پياز 95,000
45 بيف با بامبو و سبزيجات 99,000
46 بيف با فلفل سبز و سبزيجات 99,000
47 بيف با قارچ و سبزيجات 95,000
48 بيف با بادام وسبزيجات 99,000
49 بيف با جوانه گندم 95,000
50 بيف با سس تند وسبزيجات 95,000
51 بيف بااسفناج وزنجبيل 95,000
228 بيف و ميگو 105,000
242 مانگولين بيف 95,000

ميگو

کدنام غذاقيمت (تومان)
25 ميگو با سس ترش و شيرين 129,000
26 ميگو سرخ كرده پفكي 129,000
27 ميگو با قارچ وسبزيجات 129,000
28 ميگو با فلفل سبز 129,000
29 ميگو با سس تند و سبزيجات 129,000
30 ميگو با اويستر سس وسبزيجات 129,000
31 اردك سرخ كرده 115,000

ماهي

کدنام غذاقيمت (تومان)
79 ماهي با سس ترش و شيرين 119,000
80 ماهي با سس تند و سيروسبزيجات 119,000
81 ماهي سرخ كرده پفكي 119,000
82 ماهي با قارچ و اويستر سس 119,000

چاپسويي

کدنام غذاقيمت (تومان)
78 چاپسويي (با گوشت ومرغ سبزيجات) 99,000
83 سبزيجات (گوموکو) 35,000
220 چاپسويي گوشت وسبزيجات 95,000
233 چاپسويي بيف و مرغ وميگو و سبزيجات 105,000
234 چاپسويي بيف وميگو 105,000
257 اسفناج وسير 15,000

سوپ نودل

کدنام غذاقيمت (تومان)
57 سوپ نودل با بيف و مرغ و سبزيجات 99,000
58 سوپ نودل بابيف وسبزيجات 85,000
59 سوپ نودل با مرغ و سبزيجات 95,000
60 سوپ نودل با سبزيجات 69,000
61 سوپ نودل با ميگو و سبزيجات 99,000
224 نودل سوپ ميكس و سبزيجات 105,000

منوي روز

کدنام غذاقيمت (تومان)
1 منوي كامل{سوپ تند واگرول و بيف فلفل سبز و مرغ ترش و شيرين و برنج سرخ كرده}225 220,000

برنج

کدنام غذاقيمت (تومان)
63 برنج سرخ كرده با بيف 47,000
64 برنج سرخ كرده با مرغ 39,000
65 برنج سرخ كرده با ميگو 75,000
66 برنج سرخ كرده با سبزيجات 25,000
67 برنج سرخ کرده با بيف و مرغ 39,000
68 برنج ساده 12,000
245 برنج سرخ كرده با ميكو و مرغ 75,000

نودل

کدنام غذاقيمت (تومان)
52 نودل سرخ كرده با سبزيجات 79,000
53 نودل سرخ كرده بامرغ وسبزيجات 95,000
54 نودل سرخ كرده بابيف وسبزيجات 95,000
55 نودل سرخ كرده باميگو وسبزيجات 109,000
56 نودل سرخ كرده با بيف و مرغ وسبزيجات 99,000
207 نودل بيف مرغ ميگو 105,000
223 نودل سرخ كرده با ماهي 39,000
246 نودل خالي 28,000

لابستر

کدنام غذاقيمت (تومان)
84 لابستر با سس تند 350,000
85 لابستر با قارچ و سبزيجات 350,000
252 لابستربا سس ترش و شيرين 350,000

اگ فويونگ

کدنام غذاقيمت (تومان)
226 اگ فويونگ بيف وسبزيجات 95,000
227 اگ فويونگ مرغ و سبزيجات 95,000
231 اگ فويونگ ميگو وسبزيجات 99,000
232 اگ فويونگ با سبزيجات 69,000

نوشيدني

کدنام غذاقيمت (تومان)
107 زيتون 19,000
201 باواريا 14,000
202 دلستر 4,500
203 کوکاکولا 4,000
204 فانتا 3,000
205 اسپرايت 3,000
206 آب معدني 1,500
208 چاي 7,000
209 دسر 65,000
216 نوشابه خانواده 7,000
217 موهيتو 6,000
218 جوانه ماش 15,000
219 آب پرتقال 19,000
243 آب هندوانه 19,000
247 سالاد 30,000